Primaria Brasov - Intrare Primar
PRIMARIA BRASOV - IMAGINE MARE ➡️

PRIMARIA BRASOV, PARCARI

PRIMA PAGINA

Primaria Brasov - SERVICIUL PARCARI

PRIMARIA BRASOV, PAGINA FACEBOOK INAPOI Taxe si Impozite

PARCARE CU PLATA, BRASOV

Incepand cu data de 01.07.2021 ora 00:00, se va relua serviciul de percepere a taxei de parcare pentru parcarile publice cu plată din Municipiul Brasov, comunica P&P.

Mai multe informatii despre solutiile justitiei... Primaria Brasov, Parcari, solutii justitie P&P

INCEPAND CU 01.07.2021, SUNT VALABILE URMATOARELE INSTRUCTIUNI:

Parcari Primaria Brasov - Harta Zone Parcare cu Plata prin SMS, Parcometre, Durata, Ora, Zi


Programul de parcare cu plata din Brasov este continuu:
7 zile din 7, 24 de ore din 24

Acest program precum si tarifele aferente au fost aprobate de Consiliul Local in 2017 - HCL nr. 282/2017

Amenajarea locurilor de parcare si panotajul intra in responsabilitatea primariei Brasov, care suporta si cheltuielile aferente.

Plata parcarii in Brasov se poate face la parcometre sau prin
SMS la numarul 7420
Plata se poate face si prin aplicatia TPARK
disponibila la tpark.io

Plata prin SMS se face ASTFEL:

Zona 0 =     3,00 RON / h

Pentru o ora: ➡️ 340NumarMasina
(ex:340BV22LNX)

Zona 1 =     2,00 RON / h

Pentru o ora: ➡️ 343NumarMasina
(ex:343BV22LNX)

Zona 2 =     1,50 RON / h

Pentru o ora: ➡️ 344NumarMasina
(ex:344BV22LNX)

Zona 2 = 12,00 RON / 24h

Pentru o zi: ➡️ =+I345NumarMasina
(ex: 345BV22LNX)

Nici Aplicatia pentru telefoane smart, nici panotajul afisat, nu prevad modalitatea de plata prin SMS, pentru 1 zi, aferenta zonelor 0 si 1.

ATENTIE!
Verificati primirea mesajului SMS de confirmare a platii"
...................................

Primaria Brasov - Parcari

Concesionarul LOCURILOR DE PARCARE PUBLICE DIN BRASOV - P&P, trebuie sa asigure posibilitatea achitatii contravalorii timpului de parcare prin SMS, prin intermediul unor aplicatii si prin intermediul aparatelor de taxat, care trebuie sa accepte atat monede, cat si banconete sau carduri.
ATENTIE! - AUTOMATUL DE PARCARE (P&P) NU DA REST!
In Municipiul Brasov sunt 10.200 de locuri de parcare publice cu plata.

Primaria Brasov - Parcari, Parcare
Locuri de Parcare din belsug!
In centrul Istoric, la 3 Lei bucata
pentru functionarii Primariei Brasov
si Consilierii lui Scripcaru
Parcare Brasov

Primaria Brasov INSTITUIE IN 2017, un asa zis „tarif european”,
dublu fata de cel VALABIL PANA IN 12 NOIEMBRIE 2020, in parcarile publice si anume: 3 lei/ora in centru și 1,5 lei/ora la periferie

OARE DISTINSII CONSILIERI LOCALI -IN MAJORITATE PNL,
atunci cand au votat- AU UITAT DE VENITUL ROMANILOR !?
SAU NU LE-A PASAT PUR SI SIMLU !?
OARE DEZINTERESAT ?
CA CETATEAN, CRED CA ACEASTA DECIZIE TREBUIE INVESTIGATA DE CATE INSTITUTIILE COMPETENTE, IN INTERESUL LEGII SI AL BRASOVENILOR.
CA IN TARILE Europene, CIVILIZATE. NU ?!
DE CATRE COLEGII NOSTRI DE SOCIETATE, PLATITI LA NIVEL EUROPEAN,
CE AU IN ATRIBUTII RESPECTAREA LEGALITATII IN ROMANIA.
SIMPLU !

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL care a adoptat HCL nr. 282/2017 - foto PRO DEMOCRAȚIA Consilieri Locali 2017

OPRICĂ Adrian Florentin,PNL - BĂDULESCU G. Sebastian,PNL - BUCUR I. Ciprian,PNL - CHIFU M. Sergiu,PNL - CIOVICA E. Octavian,PNL - COJOCEA Roxana,PNL - MARA Iulian,PNL - RADU-IOV Constantin,PNL - RUSU M. Sebastian,PNL - ȚOP-FERGHETE CARMEN,PNL - ACHIM S. Gheorghe,PSD - BOGDAN Mircea,PSD - BUNGHIUZ Șt Marius,PSD - CRIVINEANU I. Alexandra,PSD - DUȚU Al. Tudor,PSD - PĂTRASCU Lucian,PSD - TĂRĂBUȚĂ Dumitru,PSD - URSE Gabriela,PSD - MIHAI Costel,PMP - NEACȘU Alexandru,PMP - CUIBAR Dumitru,PER - DONOSA Adina,PER - BARABAȘ Laszlo,UDMR - TORÒ Tamáș,UDMR - MACEDONSCHI Cristian,FDGR - UNGAR Arnold,FDGR -
ȘOVĂIALĂ Șerban,IND

Primaria Brasov - Parcari

ABONAMENTE PARCARE

Tarife pentru abonamente -Tip si Zona

Tarif tip persoană fizică, lunar (30 zile):

Zona 0 = 180,00 RON

Zona 1 = 120,00 RON

Zona 2 =   90,00 RON

Tarif tip persoană juridică, lunar (30 zile):

Zona 0 = 270,00 RON

Zona 1 = 180,00 RON

Zona 2 = 135,00 RON

Tarif tip rezervat (1 zi):

Zona 0 = 36,00 RON

Zona 1 = 24,00 RON

Zona 2 = 18,00 RON

Tarif parcare riverani:

Zona A = 156,00 RON/an

Zona B = 144,00 RON/an

Zona C = 132,00 RON/an

Zona D = 120,00 RON/an.

Primaria Brasov - Abonamente Parcare, Harta Zone Parcare

Programul de parcare cu plata din Brasov este continuu:
7 zile din 7, 24 de ore din 24

Acest program precum si tarifele aferente au fost aprobate de Consiliul Local in 2017
- HCL nr. 282/2017

Redevență: 55 % din veniturile totale lunare realizate de concesionar din exploatarea parcărilor, dar nu mai puţin 400.000 lei/lună.
Concesionar: P&P SRL. Durata concesiunii: 10 ani

Parcare de resedinta

RESPONSABILITATE: SERVICIU IN SUBORDINEA DIRECTIEI TEHNICE,
CONTACT: Telefon: 0268-4416550 int.194, email: strazibv@brasovcity.ro

Primaria Brasov - Parcari

ANUNŢ IMPORTANT „PROGRAMARI REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE PENTRU RESTANTIERI 2021”

Începând cu data de 16.08.2021 reîncep procedurile de atribuire/reatribuire/relicitație a locurilor de parcare de reședință disponibile, conform calendar:
PROGRAMĂRI REATRIBUIRE LOCURI DE PARCAREDE REȘEDINȚĂ-2021, anexat.

Locul de desfășurare este afișat în listă programări.

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie/ și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial.

Respectarea măsurilor de siguranță este obligatorie pentru toți participanții (purtarea măștii de protecție, distanțarea, etc.).

       Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

Publicat în: 6 aug. 2021

Primaria Brasov - Parcari

Primaria Brasov - Parcari

REGULAMENTE

Primaria Brasov - Parcari

Articole: Primaria Brasov inventeaza japca pe parcare..........PRIMARIA BRASOV, Parcari

BRASOV LIVE - PIATA SFATULUI