Primaria Brasov - Intrare Primar
PRIMARIA BRASOV - IMAGINE MARE ➡️

PRIMARIA BRASOV, PARCARI

PRIMA PAGINA

Primaria Brasov - SERVICIUL PARCARI - Disputa cu P&P

PRIMARIA BRASOV, PAGINA FACEBOOK INAPOI Taxe si Impozite

Solutii in justitie a disputei dintre PRIMARIA BRASOV / CONSILIUL LOCAL si concesionarul P&P.


In 30 Iunie, P&P SRL avertizeaza asupra faptului ca incepand cu data de 01.07.2021 ora 00:00, se va relua serviciul de percepere a taxei de parcare pentru parcarile publice cu plată din Municipiul Brasov, concesionate in baza Contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov nr. 279/87517/04.09.2020.
Conform acestora: RELUAREA SERVICIULUI DE TAXARE A PARCARILOR PUBLICE CU PLATA ESTE DETERMINATA SI OBLIGATORIE CA URMARE A PRONUNTARII HOTARARII JUDECATORESTI NR. 653/28.06.2021 în dos. nr. 2093/62/2021 a Tribunalului Covasna.
Potrivit prevederilor art.14, alin. (4) din legea 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, RECURSUL NU ESTE SUSPENSIV DE EXECUTARE.
Drept pentru care, Hotararea Judecatoreasca isi produce efectele de la pronuntare, astfel ca SUSPENDAREA H.C.L. nr. 259/06.05.2021 SE RASFRANGE ASUPRA ORICARUI ACT EMIS ÎN BAZA ACESTEIA SI PRIN CARE HOTARAREA A FOST PUSA ÎN EXECUTARE.
28 Iunie 21 - Primăria Braşov: „Contractul cu firma care concesionase parcările rămâne suspendat!
Încă NU se va relua plata locurilor de parcare”, declara reprezentatii primariei.
Solutia Tribunalului Covasna din 28.06.2021
”Tip solutie: Admite cererea de suspendare
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de partea reclamantă SC P&P SRL, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BRAŞOV, şi în consecinţă: Dispune suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nr.259 din 6 mai 2021 de aprobarea rezilierii contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov nr. 279/87517/04.09.2020 până la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anularea acestui act administrativ în fond. Ia act că partea reclamanta a arătat că va solicita pe cale separată cheltuielile de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Tribunalul Covasna. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2021.
Document: Hotarâre  653/2021  28.06.2021”
06 Mai 2021
Primaria Brasov a reziliat contractul cu P&P, pentru incalcarea clauzelor contractuale.
In aceasta perioada, parcarea nu este platita in Brasov.
Batalia continua....
Anterior:
23 Aprilie 2021
P&P a câștigat procesul împotriva Consiliului Local din Brasov
Parcare cu plată non-stop...
În regulamentul initiat încă de pe vremea primarului George Scripcaru, dar intrat în vigoare după ce primar a devenit Allen Coliban, plata locurilor de parcare este obligatorie non-stop.

INAPOI....Parcare Plata Brasov
Primaria Brasov - Parcari
Primaria Brasov - Parcari, Parcare
Primaria Brasov - Parcari

BRASOV LIVE - PIATA SFATULUI